Kişisel Veri Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Genel Bilgilendirme:
Psikonet için bu internet sitesine girdiğiniz andan itibaren kişisel verilerinizin korunması  ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Psikonet bunun için gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizi gerekli olduğu zaman ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni,   http://www.psybotapp.com/ uzantılı internet sitesine girildiği andan itibaren yapılacak veri toplama ve/veya dağıtımı ve güvenliği politikasına ilişkin kuralları içermekte olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 10. maddesi ile hüküm altına alınan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla internet sitemizi kullanan müşterilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Psikonet, yürürlükte bulunan mevzuatın değişmesi halinde gerekli değişikliklere uyum sağlayabilmek adına işbu metni değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

 1. Veri Sorumlusu:
http://www.psybotapp.com/ uzantılı internet sitesi, Psikonet Yayıncılık ve Eğitim A.Ş. (Psikonet) tarafından işletilmektedir. Psikonet Yayıncılık ve Eğitim A.Ş., veri sorumlusu olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğinden, işleme amacının ne olduğundan, işleme ve aktarım vasıflarının neler olacağından, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetimininin sağlanmasından sorumlu kişidir.

Veri sorumlusuna ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Psikonet Yayıncılık ve Eğitim A.Ş.

V.N.: 7330765289

Adres: Meşrutiyet Mh.Vali Konağı Cd.Çam Ap.N.161/8 Şişli

Telefon: 90 (212) 2318443 - 0533 6038818

E-posta: info@psikonet.com

Mersis No.: 0733-0765-2890-0001

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarılması:
Psikonet yürülükte bulunan mevzuata uygun olarak ve bununla sınırlı olmak kaydıyla müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel verilerini kaydedebilir, saklayabilir ve/veya sınıflandırarak işleyip, devredebilir.

Psikonet, kullanıcı kaydı aşamasında ve internet sitesinde yer alan iletişim formu  gönderme işleminin tamamlaması için müşterilerinden veya ziyaretçilerinden bazı kişisel verilerinizi talep eder. Kişisel veriler ilgili Kanunda kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak olarak tanımlanmıştır. Sitemizde bulunan formlarda ziyaretçilerimizin ad, soyad, e-posta ve posta adresi, telefon numarası gibi kişiye özel bilgilerini girmeleri gerekebilmektedir.

Kişisel verileriniz Psikonet tarafından, internet sitemizden maksimum fayda elde edilmesi için hızlı kullanım, beğeni ve ilgi alanlarının tespiti açısından doğru veya alternatif ürünler sunulması, bağlantılı internet sitelerimizde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin güncel bilgi aktarımı sağlamak, kullanıcılarımıza hizmet sektörüne ilişkin gelişmelerden haberdar etmek amacıyla gönderilecek olan kişiye özel duyuru, haber bülteni, indirim ve fiyat bilgilendirmeleri için müşterilerle irtibata geçmek, veri güvenliğinin temini, ödemelerin gerçekleştirilmesi, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve kullanıcılarımız ile aramızda kurulacak olan satış ve/veya hizmet sözleşmenin ifası amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerin güvenliği ve Kanuna uyum için söz konusu veriler, Psikonet tarafından destek alınan yurtiçi bilgi sistemlerin sağlayıcılarına aktarılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin info@psikonet.com adresine mail göndermesini rica ederiz.

Psikonet kullanıcı olduğunuz andan itibaren talep etmeniz halinde günlük ve/veya haftalık bilgilendirme e-postalarını, e-posta adresinize gönderecektir. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz hizmet ve/veya ürünlere ilişkin bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve/veya yeniden başlatma hakkınızı Psikonetin internet sitemizde yer alan telefon ve e-posta bilgileri yardımıyla talepte bulanarak kullanabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Psikonet kişisel verilerinizi ülkemizde yürülükte bulunan başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuatlar uyarınca gereği gibi işler ve koruma altına alır. Psikonet, kullanıcıları ile arasında kurulacak olan sözleşmenin ifasını gereği gibi yerine getirebilmek adına, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm altına alınan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müşterilerinin ve internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerini kaydeder.

 1. Çerezlerin Kullanımı:
Psikonet müşterilerin ve kullanıcılarının internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Psikonet, kullandığı çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini kişiye özel tercih dosyası oluşturmak, kullanıcılarına özel promosyon, tanıtım, pazarlama teklifleri sunmak, kullanıcılarının ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak, güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek, müşterilerinin ilgisini çekebilecek reklamlar vermek, internet sitesinde yer alan içerik ve ürünleri müşteri alışkanlıklarına göre değiştirme ve/veya iyileştirme ve/veya tercihleri belirlemek amacıyla kayıt altına alabilir.

Psikonetnin Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması:
Psikonet müşterilerine ve internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri sadece yasal mevzuat ve ilgili kişilerden aldığı izin çerçevesinde üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bunlar dışında yasalar gereği ve/veya kamu kurumları tarafından talep edilen bilgiler çerçevesinde gerektiğinde kişisel veriler paylaşılabilir. Ancak tüm veri aktarımı prosedürlerinde herhangi bir hak veya güvenlik ihlali olmaması açısından Psikonet gerekli tüm önlemleri alır. Psikonetin yürürlükteki mevzuata uygun olarak veri paylaştığı kişi, kurum veya kuruluşun gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir ihlalden veya hak kaybından Psikonet sorumlu değildir.

Psikonet müşterilerine ve internet sitesi kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermek adına bazı kurum ve özel şirketlerle çalışmakta, iş birliği yapmaktadır. Bu nedenle kişisel veriler Psikonetnin yurtiçinde bulunan doğrudan veya dolaylı iştirakleriyle, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti alınan yurtiçi veya yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olunan yurtiçindeki kuruluşlarla, müşterilere ödeme seçeceği sunmak için anlaşmalı olunan bankalarla ve gerektiğinde Bankalararası Kart Merkeziyle, tüm kullanıcılara kaliteli bir hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Kullanıcıların Yasal Hakları, Kullanımı ve Başvuru:
Psikonet tarafından işlenen tüm kişisel verilere ilişkin ilgili kişiler her zaman yasal haklarını kullanabilir, bilgi talep edebilir ve merak ettikleri tüm sorular veya görüşleri için Psikonete ulaşabilirler. Psikonet tarafından kişisel verileri işlenen tüm müşteri ve internet sitesi kullanıcıları;

 • Kendileri ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • İşlenmiş herhangi bir kişisel verisi varsa buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uyulup uyulmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa bunların kimler olduğunu öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunları tamamlanmasını veya düzeltilmesini isteyebilir,
 • İlgili Kanun kapsamında kişisel verilerinin silinmesini isteyebilir,
 • Kişisel verileri hakkında düzeltme, tamamlama veya silme talebinde bulunursa bunların aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • Kendisiyle alakalı kullanılan kişisel veriler vasıtasıyla yapılan bir analiz sonucunda aleyhine herhangi bir sonuç çıkıp çıkmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarlarsa bu zararın giderilmesini isteyebilirler.
İlgili kişiler yukarıda belirtilen yasal haklarını işbu aydınlatma metninde belirtilen veri sorumlusuna kimliklerinin doğrulanması kaydıyla info@psikonet.com adresine e-posta göndererek, yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle iletmek suretiyle diledikleri zaman kullanabilirler.

 1. İnternet Siteleri İle Olan İlişki:
https://www.psikonet.com/ içeriğinde zaman zaman farklı internet sitelerine yönlendirme yapan bağlatılar olabilir. Diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler internet sitesini ziyaret eden kişiye aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin ve sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri Psikonet tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır. Psikonet, tüm kullanıcılarına her zaman diğer internet sitesi bağlantılarının gizlilik politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

;