Psybot Kullanım Şartları

http://www.psybotapp.com/ internet sitesine giriş yapan ve/veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, Psybot uygulamasını ve ona bağlı web sayfalarını kullananlar 18 yaşın üzerinde olduğunu ve işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek bunlara uyacağını taahhüt etmiş sayılacaktır. Bu nedenle burada yer alan koşulları kabul etmek istemezseniz lütfen sitede herhangi bir işlem yapmayınız ve sitedeki dolaşımınıza son veriniz.

Psybot bir Psikonet markasıdır ve tüm yasal hakları münhasıran Psikonet Yayıncılık ve Eğitim A.Ş.’ye aittir. Psybot tamamen kişisel yardım amaçlıdır, tıbbi sorunlarınız için lütfen hekime başvurunuz. Bu uygulamada verilen bilgiler, kullanıcıların hekimleriyle mevcut iliş-kilerinin yerine geçmek üzere değil, desteklemek üzere tasarlanmıştır. Buradan elde edilen bilgiler sadece kişinin kendi bilgisini ve hayat kalitesini arttırması için kullanılabilir. Bu uygu-lamanın kullanılması herhangi bir ruhsal hastalığın tedavisi için yeterli değildir.

Psybot uygulamasında kullanıcının girdiği bilgilerle bilişsel psikoterapinin bir aracı olan Olumsuz Düşünce Kayıt Formu tekniği ile kullanıcıya yardımcı olabilecek sorular sorul-makta ve cevaplar önerilmektedir. Cevaplardan edinilen bilgi ile herhangi bir ruhsal bozuk-luğun veya sıkıntılı durumun tedavisi mümkün değildir. Uygulama, ilaç ve doktor ismi ke-sinlikle önermez. Bu açıklamalara rağmen kişilerin cevaplara dayanarak tedavilerini değiş-tirmeleri veya aksatmalarından kaynaklanan sonuçlardan Psikonet sorumlu değildir.

Psikonet olarak bu uygulamalar sırasında kaydedilen bilgileri, bilimsel araştırmalarımızda kullanmak üzere kaydetmekteyiz. Araştırmalarda kullanılacak bilgilere üyelerimizin isimleri, soy isimleri, adresleri, e-mail adresleri gibi kişisel bilgileri dahil değildir. Bu kişisel bilgiler kesinlikle kullanılmayacaktır. Üyelerimiz bu durumu peşinen kabul etmiş sayılırlar.

;